Tørketrommel

hvitevare

En tørketrommel er en husholdningsmaskin man finner i mange moderne hjem. Den har som oppgave å tørke vått tøy, for eksempel tøy som nettopp har blitt vasket i en vaskemaskin. Alternativer til tørketrommelen er å henge klærne til tørk.

En tørketrommel

Forskjellige typer tørketromler rediger

Det finnes mange forskjellige typer tørketromler, alle har sin egen virkemåte. Nedenfor følger virkemåten til de mest vanlige tørketrommeltypene.

Virkemåten til en kondenstørketrommel rediger

En kondenstørketrommel roterer det våte tøyet i en rund trommel mens den ventilerer tøyet med varm luft. Den varme luften får vannet i tøyet til å fordampe til fuktighet og fører denne fuktigheten med seg ned gjennom lofilteret til varmeveksleren som igjen kondenserer fuktigheten tilbake til væskeform. Denne væsken, eller vannet om du vil, blir så ledet vanligvis via en pumpe opp til vannbeholderen eller ut gjennom en slange bak på maskinen.

Virkemåten til en utluftningstørketrommel rediger

En utluftningstørketrommel roterer det våte tøyet i en rund trommel mens den ventilerer tøyet med varm luft. Den varme luften får vannet i tøyet til å fordampe til fuktighet. Fuktigheten blir så blåst ut av maskinen, vanligvis med ett stort rundt fleksibelt rør.

Historie rediger

Den første tørketrommelen ble oppfunnet i 1799 av en franskmann som het Pochon. En annen variant der man hengte klærne i nærheten av en varmekilde ble patentert i USA 7. juni 1892. Elektriske tørketromler ble funnet opp på 1900-tallet.

Se også rediger