En tømmerklo er en kran som blir benyttet til å løfte og manøvrere tømmer og annet trevirke, gjerne i forbindelse med skogbruk. Den kan variere noe i utførelse, men har som regel en arm og en klo som er hydraulisk operert. Kloa henger som regel rett ned, men kan vris i begge retninger i tillegg til å åpnes/lukkes.

Bruksområder rediger

Tømmerkloa er i bruk på mange steder. Det fins elektriske tømmerkloer som blir brukt i industrien, andre er montert på lastebiler som frakter tømmer, eller på tømmerhengere og lassbærere brukt i skogbruket. Det finns også trepunktsmonterte tømmerkloer til bruk på vanlige jordbrukstraktorer.

Farer i bruk rediger

Tømmerkloer kan være farlige i bruk i den grad at det kan oppstå klemfare, tømmerstokker kan falle ned og at hydraulikkslanger kan punktere og medføre trykkfall i belastete sylindre.