Tømmerhytte

En tømmerhytte er et lite hus som normalt bygges av tømmer som ikke har blitt oppsaget i planker eller annet oppstykket treverk. Det er som regel en nokså forenklet versjon av et tømmerhus.

En standard tømmerhytte i Valley Forge, USA