Tây Sơn (西山) er et navn som knyttes til perioden med bondeoppstander og desentraliserte dynastier mellom det senere Le-dynastiet på 1770-tallet og etableringen av Nguyen-dynastiet i Vietnam 1802.

Noen ganger knyttes navnet Tây Sơn til lederne av storopprøret (Tây Sơn-brødrene), andre ganger til selve stridighetene (Tây Sơn-opprøret), eller til disse brødrenes styreform (Tây Sơn-dynastiet eller Nguyễn Tây Sơn-dynastiet).