Systemoperatør

en som er ansvarlig for driften av et datasystem

En systemoperatør (forkortet: SysOp) er en som er ansvarlig for driften av et datasystem.

Autoritetsdata