NOU 1992:26, Sysselsettingsutvalget

(Omdirigert fra Sysselsettingsutvalget)

NOU 1992:26 «En nasjonal strategi for økt sysselsetting i 1990-årene» var en norsk offentlig utredning (NOU) fra et utvalg som avga sin innstilling til Finansdepartementet i 1992. Utvalget ble ledet av Per Kleppe, og det ble gjerne referert til som «Sysselsettingsutvalget» eller «Sysselsettingskommisjonen».

Sysselsettingsutvalget var bredt sammensatt og bestod av politikere, representanter for partene i arbeidslivet og fagøkonomer.

ForslagRediger

Sysselsettingsutvalget foreslo et samlet opplegg, «Solidaritetsalternativet», som skulle bringe arbeidsledigheten ned mot tre og en halv prosent i løpet av 1990-årene.

Hovedelementene i Solidaritetsalternativet var

  1. Partene i arbeidslivet hadde hovedansvaret for å gjennomføre inntektsoppgjørene slik at konkurranseevnen skulle bli tilstrekkelig god. Sysselsettingsutvalget tallfestet dette: et forpliktende inntektspolitisk samarbeid skulle resultere i en forbedring av den kostnadsmessige konkurranseevnen med 10 prosent over en femårsperiode.
  2. Pengepolitikken skulle sikre en stabil valutakurs. Det bidrar til å styrke sammenhengen mellom lønnsmoderasjon og utviklingen i konkurranseevnen, samtidig som bedriftene får mer stabile rammebetingelser.
  3. Finanspolitikken skulle ha en stabiliseringspolitisk rolle.

Se ogsåRediger