Sypressen i Kashmar

Sypressen i Kashmar er en ekte sypress som vokste i distriktet Kashmar i provinsen Khorasan i nordøstre Iran. Treet ble betraktet som hellig av zoroastriere og ifølge tradisjonen skal det ha blitt plantet av profeten Zarathustra selv.

I zoroastrismens hellige bok Avesta og eposet Shahnameh fortelles det at Zarathustra plantet sypressen for å ære sin skyddspatron Vishtaspa. Treet var ifølge forfatteren Ferdousi et pilegrimsmål allerede på Zarathustras livstid.

Sypressen i Kashmar ble hogd ned av den abbasidiske kalifen Al-Mutawakkil i 861 ettersom han anså at treet var en kilde til avgudsdyrkelse og stred mot islam. Han lot hugge ned treet og frakte det til Samarra i nåværende Irak. Han selv fikk imidlertid aldri mulighet til å beskue treet ettersom han ble myrdet av en tjener bare noen dager innen leveransen kom frem.

LitteraturRediger

  • Mary Boyce: Zoroastrians - Their Religious Beliefs and Practices, London: Routledge, 2001 (2:a uppl.).
  • Ashk Dahlén: «He addressed the Kayānian king: “I am a prophet!” – The Image of Zoroaster in the Dāstān-e Goshtāsp (Tale of Goshtāsp)», i Orientalia Suecana, vol. 60, Uppsala, 2011.