Syntus er et nederlandsk buss- og jernbaneselskap stifta i 1999. Syntus si virksomhet konsentrer seg om de austlige delene av provinsene Overijssel og Gelderland. Selskapet har hovedkontor i Doetinchem.

Syntus sin logo
En av Syntus sine LINT
En av Syntus sine busser

Selskapet er en direkte følge av et tidligere prosjekt som hadde som målsetting å styrke kombinasjonen tog og buss. Syntus sitt navn kommer også fra dette prosjektet: SYNergi Tog bUSs (synergie tussen trein en bus).

Tidligere dreiv Nederlandse Spoorwegen(NS) toglinjene i området, men i 1999 overtok Syntus flere ruter.

Det franske transportselskapet Keolis eier Syntus. Tidligere var også Connexxion og NS inne på eiersida.

Togruter rediger

Syntus har gjort mislykka forsøk på togruter til og fra Tyskland

Eksterne lenker rediger