Synklinal

geologisk begrep om formen av en fold

Synklinal er et geologisk uttrykk for en nedbøyd del av en foldet berggrunn.

Skisse over folding, synklinal

Når en del av jordskorpa presses sammen i forbindelse med at to tektoniske plater beveger seg mot hverandre, kan berggrunnen krølles sammen, altså foldes. Folden som dannes går opp og ned i en bue.

De folder som er nedrettede kalles synklinaler. De opprettede delene kalles antiklinaler.

Eksterne lenker rediger