Synergisme

Wikimedia-pekerside
(Omdirigert fra «Synergi»)

Synergisme eller synergi har flere betydninger:

  • (moteord/næringsliv) Synergieffekt hvor samlet positiv effekt er større enn innsatsfaktorene som følge av samvirke.
  • (teologisk) Synergisme kalles læren om at frelsen er et resultat av samvirke mellom Gud og mennesket, f. eks. at mennesket enten begynner eller utretter noe, mens Gud gjør resten
  • (biologisk) Synergi oppstår når levende vesener virker sammen og utnytter hverandre til felles fordel, eller at muskler i en kropp virker sammen
  • (medisinsk) Synergi kalles det når legemidler forsterker virkningen av hverandre
  • (kjemisk) Synergi kalles den økte effekten man får ved at kjemiske forbindelser virker sammen
  • (økonomisk) Synergi kalles gunstige vekselvirkninger mellom økonomiske virksomheter eller fagmiljøer
Se også: Synergy
Disambig.svg

Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Synergi.