Sympati (fra latinsk sympatha, fra Gresk: συμπάθεια oversatt som sympatheia) er egenskapen å vise følelser som følge av en annen persons følelser, eller som en følge av en annen persons lidelse. F.eks hvis en person er lei seg så kan en vise sympati ved å selv bli lei seg eller vise medfølelse.

Sympati er nært koblet til empati, men er ikke det samme. Sympati sier at en føler det samme som personen og faktisk føler med ham/henne og ser likt på saken som personen. Dermed antyder sympati bekymring, eller omsorg og et ønske om å lette negative følelser som andre erfarer.

Dermed er det mulig å være:

  • Empatisk, men ikke sympatisk, ved å forstå andres følelser men uten å "være enig" eller føle for den personens situasjon etc.
  • Sympatisk, men ikke empatisk, ved å forstå (kanskje erkjenne) at noen er opprørt og ha viljen til å gjøre noe for å hjelpe personen, men uten å erfare deres følelser direkte og internt som en emosjonell tilstand innvendig (f.eks en person som ser en annen i elendighet, men føler ikke elendighet selv, men prøver å finne ut hva som er i veien og hjelpe).

Sympati er en emosjonell samhørighetsfølelse, det som påvirker den ene påvirker på tilsvarende vis den andre. Medlidenhet er et synonym for sympati. Sympati må utvikles fra empati. Empati, som er viktig i utviklingen av en moralsk sans, er evnen til å forestille seg selv i andres situasjon og forstå andres følelser, ønsker, idéer, motiver og handlinger.