Symfoni nr. 7 (Mahler)

symfoni av Gustav Mahler

Symfoni nr. 7 av Gustav Mahler er en symfoni for stort orkester i fem satser. Den er blant de symfoniene som han skrev mens han var ved operaen i Wien. Den er rent instrumental. Symfonien ble til i løpet av sommermånedene i 1904- 05. Urframførelsen fant sted i Praha i 1908, med Mahler selv som dirigent.


OppbygningRediger

Symfonien har fem satser:

  1. Langsam (Adagio) – Allegro con fuoco
  2. Nachtmusik. Allegro moderato
  3. Scherzo. Schattenhaft
  4. Nachtmusik. Andante amoroso
  5. Rondo Finale

BesetningRediger

Trebåsere: 2 piccolofløyter, 4 fløyter (3. spiller også 2. piccolo), 3 oboer, engelsk horn, Ess-klarinett, 3 A-klarinetter (ev. B), Bassklarinett i A (ev. B), 3 fagotter og kontrafagott.

Messingblåsere: Tenorhorn i B, 4 horn i F, 3 trompeter i F (ev. B), 3 tromboner og tuba.

Slagverk: Pauker, stor tromme, bekken, tamtam, triangel, klokkespill, tamburin, kubjeller og dype klokker.

Strengeinstrumenter: Fioliner, bratsjer, celli, kontrabasser, 2 harper, mandolin og gitar.