Swalekanalen

Swalekanalen (engelsk The Swale) er en smal, naturlig kanal som deler distriktet Swale i Kent, England i to.

Før Den engelske kanal ble dannet strakk Storbritannias østkyst seg lenger ut enn i dag, og øya Sheppey var da en del av fastlandet. En elv som rant gjennom området gravde ut en grunn dal, og da havnivået steg ble denne dalen fylt.

Da romerne kom i 1. århundre var kanalen betraktelig bredere enn nå. I romersk tid ble kanalen ofte feilaktig kalt for en elv. På den tiden var øya delt i to, slik at det var en mindre øy, Harty, som nå er en del av Sheppey.

Kanalen er i ferd med å gro igjen, og må ofte mudres opp og renses for å tillate båtferdsel.