Svid (russisk: Свидь) er ei elv i Arkhangelsk oblast i Russland. Den er 61 km lang. Den starter fra innsjøen Vozje på grensen til Vologda oblast, og renner derfra nordover og munner ut i innsjøen Latsja.

Svids løp går gjennom et meget tynt befolket landskap. I sitt øvre løp er elva fra 40 til 120 meter bred, og den renner her mellom myrlendte og skogkledte bredder. I de midtre delene blir breddene mere steinete, og elva danner mange mindre stryk. På denne strekningen smalner elva inn til 10-15 meter, den renner hurtigere og breddene er høyere og brattere. På den nederste delen saktner elva igjen, og breddene blir lave og sumpete. Den munner ut i sørenden av innsjøen Latsja, som igjen har avløp via elva Onega til Kvitsjøen.