Åpne hovedmenyen

Sveriges landsting er regionale folkevalgte organer med ansvar for visse samfunnsoppgaver, først og fremst helsetjenester inkludert tannhelsetjenester, samt kultur, lokaltrafikk og regionplanlegging. Sverige har 20 landsting, som hvert dekker et av Sveriges len. I Gotlands len fungerer Gotland kommune også som landsting.

Landstingene har beskatningsrett og virksomheten finansieres i hovedsak gjennom landstingsskatten. Derutover får landstingene inntekter fra pasientavgifter og salg av tjenester. Staten bidrar med generelle og øremerkede tilskudd. Den største delen av landstingenes budsjett går til helse- og tannhelsetjenester.

Det høyeste besluttende organet i et landsting heter landstingsfullmäktige og velges i allmenne landstingsvalg. Medlemmene i landstingsfullmäktige velger en landstingsstyrelse, som er landstingets utøvende organ.

Se ogsåRediger