Sveriges Lagar

Sveriges Lagar er en svensk lovsamling som ble utgitt fra 1997 til 2011.

Sveriges Lagar i 2008-utgave.

Mellom 1997 og 2007 ble den publisert av Karnov Group AB, men i 2008 Studentlitteratur AB over publiseringens, mens Karnov Group fortsatte å levere innholdet.

I Sveriges Lagar ble gjeldende svensk rett gitt en temabasert inndeling, mens den ledende konkurrerende lovsamlingen Sveriges Rikes Lag i stedet benytter oppstillingen fra den opprinnelige utgaven av 1734. Innholdet i Sveriges Lagar er inndelt i 29 emner (for eksempel «Strafferett», «Formuesrett» og «Arbeidsrett») og lovene er gjengitt innen sine respektive emner i kronologisk rekkefølge.