Svenskt visarkiv er et senter for innsamling, forskning og dokumentasjon av svensk sang- og visetradisjon. Samlingen ble på initiativ av visedikteren og radiomannen Ulf Peder Olrog opprettet som en privat stiftelse i 1951.

Det norsk søsterarkivet Norsk visearkiv ble sist på 1970-tallet opprettet etter mønster av det svenske.

Organisering og mål for virksomheten rediger

Sammen med institusjonene «Statens musikbibliotek» og «Musikmuseet», har Svenskt visarkiv siden 1999 vært en del av fellesorganisasjonen «Statens musiksamlingar». Samtlige organisasjoner har som felles oppgave hver på sin måte å samle, dokumentere, arkivere, bevare, beskrive, formidle og levendegjøre den musikalske kulturarven.

Svnskt visarkiv ligger i glasshuset i Torsgatan 19 ved Eriksplan i Stockholm. Samlingen består p.t. av eldre folkeviser, arbeidssanger, litterære sanger, gamle slagere og revyviser, samt nyere tids viser på plater, CD-er, film , i bøker, skillingstrykk og manuskripter. Dessuten har institusjonen et godt bibliotek over utvalgt forskningslitteratur innenfor de aktuelle emneområdene.

Et overordnet mål for virksomheten er på lengre sikt å fremme den allmenne gleden og interessen ved musikk, musikkutøvelse, musikkvitenskap, og å øke det kulturelle kunnskapsforrådet på området.

Publikasjoner rediger

  • Meddelande från Svenskt visarkiv.
  • En egen skriftserie.

Eksterne lenker rediger