Svenskehølet

myrområde i Bærum


Svenskehølet er et myrområde i Bærum, like øst for Østernvann.

Svenskehølet sommeren 2012.

Lokale sagn fortaller at bøndene i Bærum gjemte seg her da svenskekongen Karl XII dro igjennom området våren 1716. Svenskene hadde rasert mange gårdsbruk i området, spesielt i Lommedalen, og bøndene skal ha tatt med seg folk og fe hit for å slippe unna svenskene. Området fikk dermed navnet Svenskehølet, og tjener som et lokalt minnesmerke over den store nordiske krig.

Kilder rediger

  • Christensen, Trygve (1999). Bærumsmarka før og nå : med området Kolsås-Dælivann. Gyldendal. ISBN 82-992916-2-3