Svenska folkskolans vänner

Svenska folkskolans vänner er en organisasjon for støtte av finlandssvensk undervisning. Organisasjonen ble dannet i 1882 og har sete i Helsingfors.

Foreningen rettet tidligere sin oppmerksomhet mot barneskolen og barnehager, men har i de senere årene lagt tyngdepunktet på livslang læring. Den gir betydelig støtte til finlandssvensk kulturarbeid.

Svenska folkskolans vänner eier en rekke folkehøyskoler i Finland. I 1972 overtok foreningen aksjemajoriteten i Schildts Förlags Ab. Fra 2009 bekoster foreningen nettutgaven av Uppslagsverket Finland.

Gjennom donasjoner er foreningen blitt tilført en rekke fond, hvis avkastning brukes til kulturstøtte. Årlig utdeles rundt 3,5 millioner euro til prosjektstøtte, stipend og priser.

Eksterne lenkerRediger