Sveriges politi

svenska polisen
(Omdirigert fra «Svensk politi»)

Sveriges politi (Svenska polisen) består siden 1. januar 2015 av to selvstendige etater, Polismyndigheten og Säkerhetspolisen (Säpo), begge direkte underlagt Justitiedepartementet. I tillegg har visse andre etater politimyndighet, først og fremst Tullverket og Kustbevakningen.

Skilt på svensk politistasjon
Et svensk politihelikopter
Svenske politimotorsykler

Bevæpning

rediger

Politiansatte i Polismyndigheten og Säpo er bevæpnet med tjenestepistol. Spanere i Tullverket og operative mannskaper i Kustbevakningen er også bevæpnet med pistol.[trenger referanse]

Historikk

rediger

Før 2015 bestod politiet av en nasjonal organisasjon, Rikspolitistyrelsen, og en lokal organisasjon, 21 politimyndigheter. Totalt hadde politiet 23 600 ansatte (2004), hvorav 16 900 er polititjenestemenn. Staten overtok ansvaret for politiet fra kommunene i 1965. I 1979 ble utrykningsstyrken piketen opprettet i Stockholm, Göteborg og Malmö.

Rikspolitistyrelsen

rediger

Rikspolitistyrelsen (RPS) var direkte underlagt det svenske justisdepartementet og hadde ansvar for å koordinere og føre tilsyn med hele politivirksomheten, samt å utøve en del riksdekkende funksjoner. RPS var organisert med en rekke arbeidsenheter ved hovedkontoret i Stockholm. Under RPS hørte dessuten:

Politimyndigheter

rediger

Den lokale politiorganisasjonen i Sverige bestod av 21 selvstendige politimyndigheter, som hver hadde ansvar for politivirksomheten i et len. Hver politimyndighet var ledet av en politistyrelse, med medlemmer utnevnt av den svenske regjeringen. Politistyrelsene avgjorde selv hvordan politivirksomheten skulle organiseres. Strukturen i politimyndighetene var derfor varierende. Det var imidlertid vanlig med en grunnleggende struktur med en sentral stab, en ordensavdeling og en lenskriminalavdeling.

Tjenestegrader

rediger

I Sverige anvendes følgende tjenstegrader og distinksjoner i politiet:

Kontakt

rediger

Det nasjonale telefonnummeret for å kontakte nærmeste politimyndighet i Sverige er 114 14. Nummeret brukes i situasjoner som ikke er akutte. I nødsituasjoner skal man ringe 112.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata