Svenken naturreservat

Svenken naturreservat er et tidligere verneområde i Rakkestad. Svenken ble opprettet 22. desember 1978. Området ligger øst i Rakkestad kommune på grensa til Marker kommune, og ble innlemmet i Fjella naturreservat den 13. desember 2013.

Autoritetsdata