Suverenitetsprinsippet

Suverenitetsprinsippet er et folkerettslig prinsipp som innebærer at alle stater er suverene og likeverdige. Prinsippet er grunnleggende for folkeretten og er en av årsakene til forskjellene mellom folkerett og nasjonal rett. Prinsippet gjør nemlig at det ikke kan eksistere noen internasjonal lovgivende, utøvende og dømmende makt som har myndighet til å binde statene.

Statenes suverenitet er absolutt med noen få begrensninger, hovedsakelig folkerettslig sedvane eller ved at de selv velger å la seg binde av flertallsvedtak e.l.

KilderRediger