Sustain betegner varigheten av en tone etter at den er slått an. Dette er et parameter som ofte blir brukt for å beskrive kvaliteten på strengeinstrumenter, jo bedre sustain instrumentet har, desto bedre regner man med at instrumentet er.

Et orgel har teoretisk ubegrenset sustain
En tromme har kort sustain

ForklaringRediger

Instrumenter med den korteste sustain er vanligvis trommer, et trommeslag begynner å svinne nesten med det samme. Instrumenter med lengst sustain vil ofte involvere luftgjennomstrømming, slik som blåseinstrumenter eller pipeorgel, som teoretisk har ubegrenset sustain.

Faktorer som påvirker sustainRediger

 
En gitars kvalitet vurderes bl.a. etter tonens varighet - sustain

Innen en instrumentfamilie blir sustain påvirket av mange faktorer. I gitarer påvirkes det av konstruksjonen av kroppen (hul eller solid), treslag benyttet i kroppen, plassering av strenger og måten å slå på disse.

I pianoer er det dempere som kan forkorte sustain-fasen i en tone. I de fleste synthesizere er det en tilsvarende funksjon. Sustain-pedalen er en elektronisk ekvivalent til et pianos dempepedal. Noen elektriske gitarer har egne systemer som kan brukes til å lage praktisk talt uendelig sustain.