Denne artikkelen omhandler Sussex i England. For andre steder med samme navn, se Sussex (andre betydninger).

Sussex er et tradisjonelt grevskap i det sørlige England. Siden 1888 har det vært delt i to administrative grevskap, East Sussex og West Sussex. Denne inndelingen har en historisk forløper, da det har vært separate administrative organer i øst og vest i lengre tid. Inntil 1974 forble Sussex et seremonielt grevskap, men det året ble også den funksjonen delt i to.

Det tradisjonelle grevskapet Sussex

Området har tilnærmet samme grenser som det angelsaksiske kongedømmet Sussex. Det grenser mot Surrey, Kent, Hampshire og Den engelske kanal.

Det har vært en felles politistyrke for begge grevskap i Sussex siden 1968, og det er også en rekke andre oppgaver de samarbeider om.

Inntil Brighton and Hove fikk status som city i 2000 var Chichester eneste by i Sussex med slik status; alle andre byer har status som town.