Susceptans er den inverse størrelsen til reaktans, den imaginære komponenten av impedans og er dermed den imaginære komponenten av admittans, som kan betraktes som vekselstrøms-ledingsevne.

der betegner suseptansen og måles i Siemens (S) eller Mho, og er reaktansen, den imaginære komponenten av impedansen .

Kilder rediger