Det fiktive kongeriket Surda er et fantasiland fra bøkene om Eragon (Eragon, Den Eldste og Riket). Det er et fiktivt kongerike som ligger sør for landet Kongeriket Alagesia. Da dragerytterne ble utryddet fra Alagesia løsrev Surda seg fra kongeriket Alagesia, dette rett etter at kong Galbatorix hadde tatt makten over Alagesia. Etter løsrivelsen ble kong Orrin kronet til konge over Surda. Galbatorix har alltid sett på Surda som en fiende og vil komme til å hærta Surda visst Surda ypper på seg kjempelandet i nord, Alagesia.

Surda har ikke åpentlyst satt seg opp mot Alagesia, men har i all hemmelighet alliert seg med Varden som er hoved fienden til Galbatorix. I boken Den Eldste blir Varden, som opprinnelig holdet til i Beorfjellene i Alagesia flyttet til Surda. For å lettere å kunne angripe Galbatorix og hans impeèrie. I Surda får Varden føde og våpen, i tillegg får Varden militær støtte av kong Orrin. I og med at det allerede bor mange fra Varden og mange flyktinger fra Alagesia i landet er det mange som er villig til å slåss for Varden og Surda.

Styreform: kongerike, fungerende konge er kong Orrin.

Hovedstad: Aberon.

Uavhengighet fra: Alagesia og kong Galbatorix.

Byer og landsbyer: Dauth, Sirì, Lithgow og Tjuvstien