Superhelt

Fiktiv profesjon

Superhelten er en heroisk fiktiv person, som besitter et spesielt talent, overnaturlige fenomener eller overmenneskelige krefter (superkrefter). De er ofte å finne i tegneserier, spesielt amerikanske og diverse filmer (ofte basert på tegneseriene). En superhelt har ofte en eller flere fiender (superskurker), som enten kjemper aktivt mot helten, eller som helten må av en eller grunn stoppe for at ikke planene til superskurken skal gå ut over noen andre og lage skader. Typisk kan superhelten ha kommet i kontakt med eller bli utsatt for ett farlig stoff eller stråling (ofte radioaktivt), som kan resultere i at helten muterer og dermed får en form for superkrefter. Dette gjelder helter som for eksempel Spider-man, Hulk og gruppen kalt Fantastic Four. Andre superhelter har medfødte krefter, som f.eks heltene i X-Men, som på grunn av sine overmenneskelige evner blir kalt for mutanter. Figurer som kommer fra en annen planet enn jorden kan besitte medfødte superkrefter. Et eksempel på dette kan være Supermann. En annen omdiskutert gruppe superhelter igjen har ikke superkrefter i det hele tatt, men stoler derimot på kløkt, talent og teknologi. Eksempler på dette kan være Batman eller Iron Man. Noen mener at den siste kategorien superhelter ikke kan regnes som superhelter, siden de ikke har superkrefter.

Merk at selv om det er et tydelig skille mellom superhelter, som er gode, og superskurker, som er superheltenes onde motpart, finnes det noen såkalte «helter» som glir imellom disse rammeverkene. Dette kan være figurer med evner som befinner seg på grå-grensen mellom god og ond. Disse kalles antihelter og ofte kjemper disse på sin egen side, fremfor å velge mellom godt og ondt. Mangler av disse er mangler en eller flere egenskaper, som en tradisjonell helt ofte har. Et eksempel på en slik antihelt er mutanten Deadpool.