Sunnmørsbanken var en bank som ble opprettet i 1975 ved en sammenslutning av Sunnmøre Kreditbank og Privatbanken. Banken ble kjent som en svært lånevillig bank i jappetiden, noe som førte til store tap. I 1988 hadde banken tap på utlån på 570 millioner kroner og tapte dermed det meste av sin egenkapital. Etter en aksjenedskrivning gikk Forretningsbankenes sikringsfond inn med ny kapital og overtok dermed styringen av banken. Sunnmørsbanken ble overtatt av Kreditkassen i 1991.

Kilder

rediger
Autoritetsdata