Summetone

Summetone er et telefonisignal som brukes til å indikere overfor brukeren at linja er i orden og telefonsentralen er klar til å motta nummer. Sentralen har oppfattet at røret er tatt av og har koblet til en summetonesender og siffermottakere for sifferpulser (fra fingerskive) og tonesignalmottaker (fra tastatur med * og #). Tonene avbrytes straks sentralen oppfatter første siffer. Dersom abonnenten ikke gir inn noe siffer, vil sentralen etter ca. 2 minutter koble ned og parkere forbindelsen. Abonnenten får da opptattsignal direkte fra linjekretsen i sentralen og siffermottakere og velgere frigjøres. Parkeringstilstanden oppheves ved at abonnenten legger på.

Summetonen kom som et resultat av automatiseringen av telefonsentralene. Med manuelle sentraler svarte ekspedienten på sentralen. I de første automatsentralene fikk abonnenten ingen idikasjon og ble forvirret – «er alt i orden, har jeg forbindelse?»

Summetonen har variert over tid og mellom de enkelte land. Enkelte har modulerte toner, andre summetoner ble hentet direkte ved nedtransformering fra lysnettet, noe som i Norge ville ha gitt en frekvens på 50Hz.

I de fleste europeiske land (herunder Norge) er tonen nå 425Hz.

Opptatt-tone er en avbrutt tone på 425Hz og indikerer at anropt abonnenent er opptatt eller at det ikke finnes ledige linjer frem til abonnenten.

Ringetonen en avbrutt tone som indikerer at apparatet hos tilringt abonnent ringer.

Summetonen kan i tillegg ha mange nyanser av avbrudd for å indiker forskjellinge meldinger til abonnenten:

  • PABX-summetone (interntsummetone i hussentral)
  • melding venter
  • sperr i nettet

425Hz ligger nær kammertonen på 440Hz. Det sies at erfarne musikere kan stemme etter summetonen.

I moderne mobiltelefoner brukes ikke summetone. Her er det et display der en normalt kan se om telefonen er i orden og tilknyttet et mobilnett. Abonnenten taster nummeret og «send-tasten». Tonen brukes imidlertid som før til ringetone, opptattone osv.

Eksterne lenkerRediger