Sui (språk)

Sui (forenklet kinesisk: 水语; tradisjonell kinesisk: 水語; pinyin: shuǐ yǔ) er et tai-kadai-språk som tales av suifolket i provinsen Guizhou i Folkerepublikken Kina. Ifølge Ethnologue ble det i 1999 talt av rundt 200 000 personer. Sui er enestående for sine mange konsonanter. Dialekten Sandong (三洞) skjelner mellom 70 konsonanter. Språket har også sitt eget skriftspråk, shuishu (水書) på kinesisk, som brukes i rituelt øyemed.

Noen spesielle trekk i språket er ustemte nasaler (hm, hn), palatal plosiver, postvelare plosiver, prenasaliserte plosivkonsonanter (mb, nd), og pre-glottaliserte plosiver og nasaler (som ʔb, ʔm).