Substitusjon/permutasjon-chiffer

Innen kryptografi er et substitusjon/permutasjon chiffer en serie med lenkede matematiske operasjoner som blir brukt i blokkchiffer-algoritmer, slik som AES eller Trippel DES.

Et chiffer består av S-bokser og P-bokser som gjør om blokker av inndata bits til utdata bits. En ting som kjennetegner denne type konvertering er at den er effektiv å gjennomføre i maskinvare, slik som XOR.

S-bokser erstatter eller konverterer inndata bits til utdata bits. En god S-boks har den egenskap at ved å endre en inndata bit, så endres omtrent halvparten av utdata bitene. Den har også den egenskapen at hver utdata bit er avhengig av hver inndata bit. P-bokser utfører permutasjon eller transposisjon av bits på tvers av inndata fra S-bokser. I tillegg så blir krypteringsnøkkelen brukt i hver runde sammen med en gruppeoperasjon, typisk XOR.

Se ogsåRediger