Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Pasientsikkerhed er en dansk etat under Sundheds- og Ældreministeriet. Den ble opprettet 8. oktober 2015 og er en sammenslåing av Patientombuddet og tilsynsvirksomheten i Sundhedsstyrelsen.

Etatens hovedoppgave er å behandle klager over den faglige behandlingen i det danske helsevesenet, og å føre tilsyn med dansk helsepersonell og helsevesenet.