Studieselskapet for nord-norsk næringsliv

Studieselskapet for nord-norsk næringsliv ble stiftet 29.11.1947.[1] Selskapet skulle kartlegge landsdelens ressurser og arbeide for utvikling og omlegging av nord-norsk næringsliv.

Selskapet hadde sete i Bodø og baserte sin virksomhet på medlemmer i hele landsdelen, bedrifter, organisasjoner, offentlige institusjoner og personer. På det meste var det 600 medlemmer.

Selskapet hadde en sentral rolle under Nord-Norgeplanen på 1950-tallet, og ble etter hvert et viktig bindeledd mellom sentrale myndigheter og landsdelen. Det ble også et viktig instrument for nord-norsk integrasjon på alle områder.

Følgende personer har vært styreledere: Chr.A. Jakhelln fra Bodø 1947-1974, Odd Sigvald Olsen fra Andenes(f.på Rødøya) 1974-75, Rolf Bjørn fra Tromsø 1975-1976, Jacob Sannes jr. fra Bodø 1976 - 1982, Johan Petter Barlindhaug fra Tromsø 1982-1986, Jan F. Pettersen fra Narvik 1986-1988.

SNN ble avviklet i 1988 som følge at at andre, og særlig fylkeskommunale organ og private konsulentselskap, overtok mange av arbeidsoppgavene.

ReferanserRediger