Studenttinget NTNU

Studenttinget NTNU (STi) er øverste politiske organ for studentene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets (NTNU). Studenttinget NTNU representerer samtlige av NTNUs cirka 38 000 studenter, og velger blant annet representanter til Velferdstinget, Læringsmiljøutvalget, Utdanningsutvalget og andre utvalg. De er det største medlemslaget i Norsk Studentorganisasjon (NSO), og tilhører nettverket for studentdemokratiene ved norske universitet, U-Nett. I tillegg er de medlem i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH).

Studenttingets logo etter revideringen i 2013.

OrganisasjonsformRediger

Studenttingets representanterRediger

Studenttinget NTNU består av 25 representanter valgt fra NTNUs forskjellige fakultet og campus etter fusjonen av 1.1.2016. I oktober 2015 var det første gang studentvalg hvor også studenter fra tidligere HiST i Trondheim, HiG i Gjøvik og HiÅ i Ålesund kunne stille til valg. Disse representantene sitter i sine tillitsverv i ett år, deltar på seminarer i regi av Studenttinget, deltar i valgukene og stemmer over politikken til studentene ved NTNU.

I kontrast til mange andre universiteter og høgskoler, finnes det ikke politiske lister ved Studenttinget NTNU. Representantene stiller på egen hånd, ofte med saker som angår dem selv personlig eller som fakultetet oppfatter som sine største problem.

ArbeidsutvalgetRediger

Studenttinget drives av leder, fagpolitisk ansvarlig, læringsmiljøpolitisk ansvarlig og internasjonalt ansvarlig på heltid, hvor en av disse også er nestleder. Stedlige ledere for Studenttinget er også tilstede på campus Ålesund og campus Gjøvik. Arbeidsutvalgsmedlemmene fra Trondheim velges på slutten av høstsemesteret, mens de stedlige lederne velges på vårparten. Alle de seks medlemmene er 100% frikjøpt fra studiet og tar permisjon i perioden sin.

Arbeidsutvalget i Studenttinget representeres i både besluttende og rådgivende organ ved NTNU. Historisk sett, har de hatt vært svært god kommunikasjon og samarbeid med rektorat og ledelse ved NTNU.

StyrerepresentanteneRediger

I tillegg har de med seg to studentrepresentanter i NTNU-styret med seg, på kontoret som konsulenter. Det kvoteres inn én kvinne og én mann med mest antall stemmer. De sitter på heltid, men er i kontrast til ledelsen i Studenttinget, ikke bundet til Studenttingets politikk.

Styrerepresentantene velges hvert år, i et valg uavhengig av Studenttingsvalg.

KonsulenterRediger

Studenttinget NTNU og de forskjellige fakultetenes Studentråd drives organisatorisk sett av to konsulenter i 100 %.

HistorieRediger

Før fusjonen mellom AVH og NTH i 1996 hadde man to separate studentdemokratier. Studentenes Allting ble oppløst og fusjonert til dagens Studentting. Ved fusjonen mellom NTNU, HiÅ, HiG og HiST måtte man nok en gang fusjonere tre studentparlament fra hver sine høgskoler til ett Studentting. Underveis i fusjonsprosessen 2015 møtte de forskjellige arbeidsutvalgene hverandre og dannet en felles arbeidsgruppe. De deltok også i universitetets fusjonsgrupper da loven har krav om 20 % studentrepresentasjon i besluttende organer.

Noe var derimot annerledes denne gangen; det var i praksis ikke en fusjon, men en virksomhetsoverdrivelse. Dette tilsa at studentparlamentene ved høgskolene ble lagt ned slik at de kunne gå inn i Studenttinget NTNU.

Studenttinget NTNUs logo er designet av nestleder Eivind Magnus Paulsen i 1999 og har siden blitt brukt for hele studentdemokratiet ved NTNU. I 2013 fikk Studenttinget en profileringsmessig "make-over". Fargen skiftet fra rød til lilla. Og organisasjonen fikk en egen maskot: STigern, en lilla tiger. Tidligere hadde de brukt lemen som sine maskoter, en metafor for sinte studenter. De spilte også inn en promovideo i 2014.

Studentavisen Under DuskenRediger

Studentavisen Under Dusken utgjør en viktig kontroll av Studenttinget arbeid. De er uavhengig av NTNU, men tilhører Studentersamfundet og SiT. Siden Studenttinget ble til og før det har Under Dusken skrevet kritiske artikler om valgoppslutning, laber interesse, politiske saker og andre viktige aspekter et studentdemokrati må tenke på. Ved flere anledninger har avisen kritisert oppslutningen til Studenttings- og styrevalgene. Tallene har variert mellom 6 - 13 % oppslutning.

Viktige og kontroversielle saker for StudenttingetRediger

StudentombudRediger

Studenttinget har jobbet hardt for ansettelsen av et uavhengig studentombud ved NTNU. Saken var av de inkludert i de årlige budsjettprioriteringene, fra STi til ledelsen, i mange år.

Studieforskriftsdebatten 2015Rediger

I 2015 måtte man revidere studieforskriften, det høyeste rettighetsdokumentet for studentene, ettersom en fusjon stod på trappene fra 1.1.2016. Sommeren 2015 møttes et knippe jurister ved de forskjellige institusjonene for å bli enige om en felles forskrift. Fordi NTNU allerede hadde en svært fri praksis, vakte det stor oppmerksomhet da man foreslo å innskrenke de rettighetene som NTNUs 23 000 studenter var vant til. Blant annet ble det foreslått:

 • Tre ordinære forsøk på eksamen. I vedtatt forskrift kunne man søke om ytterligere to.
 • Begrunnelse for permisjon. I vedtatt forskrift fikk man tilbake retten på ett års ubegrunnet permisjon.
 • Større sjanse for å miste studierett. Studieretten skulle i tillegg følge person, ikke studieplass.

Flere av forslagene vakte stor interesse fra studentene. Studenttingets samarbeid om en underskriftsaksjon med studentfrivilligheten mottok hele 4 000 signaturer. Man mente den første studieforskriften ville ramme de svakeste og de med verv. Det kunne, potensielt, ødelegge Trondheims gode rykte som frivillighetsby og dets mål om å bli Nordens Beste Studieby.

8. desember 2015 vedtok, til slutt NTNU-styret en ny studieforskrift. To av studentrepresentantene stemte mot, mens den siste stemte for helheten. Leder og nestleder i Studenttinget, Jone Trovåg og Yngve Mannsåker Hereide, skrev i Under Dusken at de kunne leve med den forbedrede utgaven.

Møte i Studenttinget. Hentet fra nettsidene.

Studiekvalitet og NOKUT-saken 2013Rediger

Studenttinget er en aktiv pådriver for mer fokus på undervisning, innovative undervisningsmetoder og bedre studiekvalitet. I løpet av høsten 2013 strøk NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanning) NTNUs kvalitetssikringssystem. Det førte til en slags "vi-sa-det-ville-skje"-stemning blant Studenttinget. De hadde lenge ønsket forbedring av referansegruppene til de forskjellige emnene ved universitetet. Det første også til hard jobbing fra universitetets side for å forbedre systemet kalt KVASS.

I 2014 kom friskmeldingen. Studentene kunne juble for et nytt kvalitetssikringssystem.

Inkludering av internasjonale og utvekslingsstudenterRediger

Studenttinget har flere ganger blitt kritisert for "ekskludering av internasjonale studenter". Arbeidsspråket til Studenttinget er norsk og hindrer utenlandske studenter å delta i studentdemokratiet. Arbeidsutvalget har i løpet av 2014 og 2015 sett på muligheter for inkludering av dem.

ValgoppslutningRediger

I løpet av årene har Studenttinget slitt med oppslutning på sine valg, i likhet med andre studentdemokratier i landet. Under Dusken kritiserer også at kommunikasjonsarbeidet ikke når ut til studentene. Man klarer ikke å heve debatten, ut av Studenttingsmøtene, og til studentene.

Ledere av Studenttinget NTNURediger

 • Leder 2021: Andreas Knudsen Sund
 • Leder 2020: Åste Solheim Hagerup
 • Leder 2019: Cecilie Bjørnsdotter Raustein
 • Leder 2018: Sindre Kristian Alvsvåg
 • Leder 2017: Marte Øien
 • Leder 2016: Jone Trovåg
 • Leder 2015: Jone Trovåg
 • Leder 2014: Elena Bogen Slydal
 • Leder 2013: Simon Utseth Sandvåg
 • Leder 2012: Anja Ziolkowski (konstituert)
 • Leder 2011: Per Martin Sandtrøen
 • Leder 2010: Amund Aarvelta
 • Leder 2009: Bjørnar Kvernevik
 • Leder 2008: Anne Karine Nymoen
 • Leder 2007: Martin A. Sværen
 • Leder 2006: Harris Utne
 • Leder 2005: Ronny Sødahl Furunes
 • Leder 2004: Maria Serafia Fjellstad
 • Leder 2003: Åge Halvorsen
 • Leder 2002: Christian Fjellstad
 • Leder 2001: Ivar Munch Clausen
 • Leder 2000: Christer Heimtoft
 • Leder 1999: Nina Ruth Kristoffersen
 • Leder 1998: Håvard Ravn Ottesen
 • Leder 1997: Per Kristian Norddal
 • Leder 1985V: Lars Arne Ryssdal

Arbeidsutvalg ved StudenttingetRediger

2021:

 • Leder: Andreas Knudsen Sund
 • Nestleder og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Simon Løvdal
 • Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Sigurd Solheim
 • Internasjonalt ansvarlig: Anna Juell Johnsen
 • Stedlig leder Ålesund: Stine Romundstad
 • Stedlig leder Gjøvik: Svein-Erik Strandabø Olsen

2016:

 • Leder: Jone Trovåg
 • Nestleder: Marte Øien
 • Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Stein Olav Romslo
 • Studentdemokratisk ansvarlig: Kristian Hovd Sjøli
 • Informasjonsansvarlig: Morten Djupdal
 • Stedlig leder Ålesund: Kaja Meling Holmesland
 • Stedlig leder Gjøvik: Ole-Jacob Oosterhof
 • Internasjonalt ansvarlig: Sondre Stai
 • Læringsmiljøansvarlig: Magnus Skarpnes
 • Likestillings- og inkluderingsansvarlig: Phillip Lautin Jackson

2015:Rediger

 • Leder: Jone Trovåg
 • Organisatorisk nestleder: Maria Honerød
 • Fag- og forskningspolitisk nestleder: Yngve Mannsåker Hereide
 • Internasjonalt ansvarlig: Anne Helene Bakke
 • Læringsmiljøansvarlig: Sverre Johann Bjørke
 • Likestillings- og inkluderingsansvarlig: Bendik Balstad Deraas

2014:Rediger

 • Leder: Elena Bogen Slydal
 • Organisatorisk nestleder: Mats Andreassen/Jone Trovåg
 • Fag- og forskningspolitisk nestleder: Knut Nicholas Figenschou
 • Internasjonalt ansvarlig: Ellen Helstad
 • Læringsmiljøansvarlig: Marta Ranestad
 • Likestillings- og inkluderingsansvarlig: Jone Trovåg

2013:Rediger

 • Leder: Simon Utseth Sandvåg
 • Organisatorisk nestleder: Madeleine Lorås
 • Fag- og forskningspolitisk nestleder: Sondre Jahr Nygaard
 • Internasjonalt ansvarlig: Ekaterina Fedorova
 • Læringsmiljøansvarlig: Vegard Elde Vefring
 • Likestillings- og inkluderingsansvarlig: Mats Andreassen

Eksterne lenkerRediger