Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag er det øverste fellesorganet for studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Studentparlamentet skal sørge for at studentenes interesser blir ivaretatt i SiT, Trondheim kommune og Kunnskapsdepartementet. Studentparlamentet samarbeider med de ulike studentutvalgene ved avdelingene på HiST og de andre studentorganisasjonene i Trondheim. Det jobber også opp mot[klargjør] Norsk Studentorganisasjon.

Studentparlamentet består av 17 valgte representanter fra alle avdelingene og to heltidsledere. Representantene blir valgt av studentene ved deres egne avdelinger og sitter for ett kalenderår, fra 1.januar.