Studentorganisasjon

Det finnes tre nasjonale studentpolitiske student-organisasjoner i Norge, som arbeider for norske studenters rettigheter opp mot blant annet norske myndigheter. I tillegg finnes en rekke andre student-organisasjoner for spesifikke formål, og internt på utdanningsinstitusjonene.

De tre største organisasjonene:

Norsk Studentorganisasjon (NSO)

Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter (ONF)

Association of Norwegian Students Abroad (ANSA)