Strosse i fjellet ved Blaafarveværket i Modum kommune, Buskerud.

Strosse (fra tysk: Strosse) er et område i fjellet hvor det utvinnes malm. Betegnelsen er også brukt om de hulrommene som blir igjen etter at malmen er brutt ut.