Strilesoga

Strilesoga er et historieverk eller et bokverk i til sammen fem bind, utgitt i tidsrommet 1996 til 2001. Målsettingen til Strilesoga er å fortelle strilenes historie.

Førsteamanuensis John Ragnar Myking, fylkesarkivar i Hordaland fylke Egil Nysæter og professor Ingvild Øye var med i redaksjonen for Strilesoga. Egil Ertesvaag var med i redaksjonen fram til 1995.

  1. Frå steinalder til vikingtid (1996), forfatter Svein Indrelid, bilderedaktør Ronny B. Skaar. ISBN 82-514-0480-0
  2. Frå vikingtid til 1650 (1997), forfatter Jarle Sulebust, bilderedaktør Ronny B. Skaar og Elin K. Stoveland. ISBN 82-514-0520-3
  3. Frå 1650 til 1800 (1998), forfatter Atle Døssland, bilderedaktør Tine Eikehaug. ISBN 82-514-0544-0
  4. Frå 1800 til 1914 (1999), forfatter Karl Egil Johansen og Atle Døssland, bilderedaktør Tine Eikehaug. ISBN 82-514-0554-8
  5. Frå 1914 til i dag (2001), forfatter Egil Ertresvaag, bilderedaktør Anne Aune. ISBN 82-514-0600-5

Historien om StrilesogaRediger

Nord- og Midhordland sogelag gjorde i 1985 framlegg om et samlet historieverk for området. På Strilelandet var det en nyvekt interesse for egen historie og kultur. Sogelaget satt ned en nemnd som i 1987 la fram en plan for verket som grunnlag for søknader om tilskudd. Stiftinga Regionsoga for Nord- og Midhordland ble etablert i 1991 etter at det økonomiske grunnlaget var noenlunde sikret. I 1992 kunne de første forfatterne ta til med arbeidet.