Åpne hovedmenyen

Straumsbotn er en fjordarm av BergsfjordenSenja i Berg kommune i Troms. Fjorden har innløp gjennom sundet Trongstraumen ved Straumsneset i nord og strekker seg 7,5 kilometer sørøstover til Elvevollen innerst i fjorden.[1]

Bygda Straumsbotn ligger på østsida av fjorden. Lenger sør og inn i fjorden ligger gårdene Håverjorda og Løvdal. Fra Straumsnes var det fergeforbindelse med kommunesentret Skaland, over Bergsfjorden, fram til riksvei 864 (nå del av fylkesvei 862), med Skalandtunnelen, åpnet i 1987.

Fylkesvei 86 går langs hele østsida av fjorden og over Trongsundet.

ReferanserRediger