Stratigrafisk datering

Stratigrafisk datering er en metode for relativ datering av geologiske eller arkeologiske strukturer eller funn.

Metoden baserer seg på prinsippet om at der lag ligger over hverandre i en stratigrafisk sekvens, vil lagene som ligger under være eldre (tidligere) enn de som ligger over. Ligger det flere lag over hverandre vil disse derfor danne en kronologisk sekvens fra de tidligste (i bunnen) til de seineste (på toppen). Funn som blir gjort i et forseglet lag i denne sekvensen kan derfor ikke være yngre (seinere) enn selve laget. På denne måten er det mulig å bygge opp en relativ kronologi over de forskjellige lagene. Dette er et viktig konsept fordi hvis et funn kan dateres ved hjelp av absolutt datering, vil man ikke bare datere selve funnet, men også laget det ligger i.