Strandlinje

(Omdirigert fra Strandlinjer)

Strandlinje er skjæringslinjer mellom land og en vannflate i havet eller i innsjøer. På grunn av bølgeslagenes erosjon (abrasjon), i kaldt klima også frostsprengning og iserosjon, kan det dannes innhakk i landoverflaten som markerer strandlinjer. Hvis havet stiger eller synker i forhold til landoverflaten, kan disse innhakkene bevares som merker etter tidlligere havnivå.

Sør-fjæra av Stettiner Haff på innlandet sanddyne mellom by Nowe Warpno og landsby Trzebież, Polen

NorgeRediger

Strandflaten langs norskekysten er dannet som erosjon i strandlinjenivå gjennom kvartærtiden, og varierer fra åser 50 moh. til 50 meter under dagens havnivå.

Strandlinjene har betydning også for studiet av den eldste bosetningshistorien i Norge, da nærhet til sjøen ofte har vært en lokaliseringsfaktor for bosetning i kystnorge. Anders Nummedal, en pioner i steinalderarkeologi i Norge,[trenger referanse] var i utgangspunktet geolog, og studerte strandslinjer da han oppdaget de første spor etter bosetning fra eldre steinalder i Norge.