Strømavtaker

En strømavtaker er en innretning på elektrisk jernbane/forstadsbane/sporvognsmateriell som sørger for elektrisk kontakt mellom den bevegelige enheten og en strømførende ledning eller skinne. Normalt er strømavtakeren plassert på taket til enheten og strømmen hentes fra en oppspent kontaktledning. Ved hjelp av fjærer eller trykkluft presses strømavtakeren med passende trykk opp mot kontaktledningen. Tidligere ble strømavtakere mot kontaktledning oftest utført som pantografer, mens de nå gjerne utformes som enbens strømavtakere. Dersom strømmen tas fra en strømskinne, utformes strømavtakeren helt annerledes enn for kontaktledning. T-banen i Oslo anvender strømskinne, mens de fleste elektrifiserte jernbaner verden over anvender kontaktledning opphengt over sporet.

Strømavtaker av pantograftypen
Enbens strømavtaker
Strømavtaker for undergrunnsbane