Stortingets billighetserstatningsutvalg

Stortingets billighetserstatningsutvalg behandler søknader om billighetserstatning. Utvalgene fatter sine avgjørelser i møte og avgjørelser kan ikke påklages. Utvalgene består av to stortingsrepresentanter og en tidligere høyesteretts-/lagmannsdommer, samt vararepresentanter.

Billighetserstatningsutvalgene rediger

For tiden (2007) er det to billighetserstatningsutvalg. Utvalgene består av to stortingsrepresentanter og en tidligere høyesteretts-/lagmannsdommer, samt vararepresentanter.

Billighetserstatningsutvalg I rediger

Billighetserstatningsutvalg II rediger

Se også rediger

Eksterne lenker rediger