Stormarked

Et stormarked er en stor butikk, gjerne definert som en butikk med en eier og med en salgsflate over 2 500 kvm og med drift på ett etasjeplan. Ingen varegruppe skal ha mer enn 80% av omsetningen. Innen faghandelsbransjene benyttes begrepet stormarked gjerne om butikker som har et salgsareal og et vareutvalg som er langt større enn det som er vanlig i bransjen.

Eksempler på stormarked er Expert Stormarked, Elkjøp stormarked, Maxbo stormarked og XXL stormarked.