Storglomvassdammen

Storglomvassdammen

Storglomvassdammen er en steinfyllingsdam i Meløy kommune i Nordland fylke. Dammen ble bygget i perioden 1993 til 1998 av Statkraft i forbindelse med kraftutbyggingen ved Svartisen.

Dammen er ca. 820 meter lang, 126 meter høy og 365 meter tykk i bunnen og har et volum på 5,3 millioner kubikkmeter stein og grus. Dammen har en kjerne av asfalt. Det var Kolo Veidekke som la asfaltkjernen på prosjektet. Bredden på asfaltkjernen er 0,95-0,50 m. På begge sider av asfaltkjernen er det lagt filtermasse og brukt en 0-60 mm morenemasse.

Storglomvatnet som dammen demmer opp er Norges 52. største innsjø og har en overflate på 28,59 kvadratkilometer. Den demmer opp et magasin på 3,5 milliarder m³.

Eksterne lenkerRediger