Storgata (Kristiansund)

gate i Kristiansund

Storgata i Kristiansund er en av byens sentrumsgater. Den strekker seg parallelt med og et kvartal innenfor Storkaia. Storgata er den nederste tverrgaten til Kaibakken i retning sørover. Gata krysser parallellgata til Kaibakken, Knut Siems gate, og svinger mot vest og krysser Langveien før den går over i Sørholmveien.[1] Kjøpesenteret Alti Storkaia og et parkeringshus dekker store deler av arealene i kvartalet mellom Storgata og Storkaia og høydeforskjellen mellom disse gatene er om lag to etasjer. Gjenreisningsarkitekturen preger bebyggelsen langs Storgata.

Gatenavnet er gammelt og en arv fra den gamle trebyen fra før andre verdenskrig. I 1940 ble byen bombet og all den gamle trehusbebyggelsen i det sentrale parti av øya Kirkelandet ble ødelagt. Her lå blant annet den fredede Knudtzongården.

På motsatt side av Kaibakken fortsetter Storgata som Hauggata.


Referanser rediger