Stord lærarhøgskule

Stord lærarhøgskule var en høgskole for lærerutdanning, etablert på Stord i 1839 under navnet Stord Seminarium. Skolen ble i 1994 fusjonert inn i Høgskolen Stord/Haugesund. I 2017 ble Høgskolen Stord/Haugesund fusjonert med Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Sogn og Fjordane, og ble da til Høgskulen på Vestlandet.[1]

Seminaret ble opprettet ved Kgl. Resolusjon av 20. september 1838. I resolusjonen begrunnes stedsvalget med at

«ikke noget præstegjeld er saa beqvemt hertil som Storøens Præstegaard Thyse. Prestegjeldets Almue er oplyst, meget sædelig, i ret god Formuesforfatning, ikke bæfenget med herskede Laster og ikke forfalden til nogen som helst religiøs eller politisk Ultraisme…».

Claus Daae var skolens første bestyrer.

Dessuten hadde stedet godt samband med Bergen.

Fram til 1866 ble lærerseminaret drevet i tilknytning til prestegården på Stord. Da flyttet skolen til Rommetveit, der den fortsatt holder til. Skolen fikk navnet Stord offentlige lærerskole rundt 1900, deretter Stord lærerskole fra 1967 og Stord lærarhøgskule fra 1981 til 1994.

Referanser Rediger

  1. ^ «Høgskulen på Vestlandet». 06.12.2016. Besøkt 12.09.2018. 

Litteratur Rediger

  • Lærarutdanning på Stord gjennom 150 år : jubileumsskrift : Storøens seminar 1839 – Stord lærarhøgskule 1989. 1989 ISBN 82-992039-0-2