Stjerneordenen eller Nasjonalordenen Romanias Stjerne (rumensk: Ordinul Național Steaua României) er en rumensk orden. Den er landets fornemste utmerkelse. Stjerneordenen ble opprinnelig innstiftet i 1877, ble avskaffet i 1947, for så å bli gjenopprettet i 1998. Stjerneordenen kan tildeles både rumenere og utenlandske statsborgere. Romanias president er ordenens stormester.

Ordenskjedet for Stjerneordenen.

Bakgrunn og utvikling rediger

Stjerneordenen ble innstiftet 10. mai 1887 under kong Karl I. Ordenen ble avskaffet etter at kommunistene kom til makten i Romania i 1947 og kongedømmet ble avskaffet. Under folkerepublikken ble det i 1948 innstiftet en ny orden, Den rumenske folkerepublikks stjerneorden. Denne ble avskaffet etter Nicolae Ceaușescus fall i 1989. I 1998 ble ordenen gjenopprettet under sitt opprinnelige navn fra 1877 og tildelinger inntil 1947 anerkjennes som en del av den nåværende Stjerneordenen.

Inndeling rediger

Stjerneordenen er inndelt i fem grader:

  • Storkors (Mare Cruce)
  • Storoffiser (Mare Ofițer)
  • Kommandør (Comandor)
  • Offiser (Ofițer)
  • Ridder (Cavaler)

Storkorsgraden kan også tildeles med kjede.

Stjerneordenen er inndelt i tre avdelinger, en sivil, en militær, og en for tildeling i krigstid.

Insignier rediger

Ordenstegnet for Stjerneordenen består av et blått krykkekors, som har en ørn med utslåtte vinger i korsvinklene. Midtmedaljongen har et rødemaljert sentrum der Romanias riksvåpen er preget i gull. Utenfor dette finnes en blåemaljert bord der mottoet «IN FIDE SALUS» står innskrevet sammen med tre stjerner. Ytterst finnes en krans i grønt og gull. Baksiden har årstallet 1877 innskrevet. Ordenstegnet er opphengt i båndet i en krans. For den militære avdeling har ordenstegnene tillegg av korslagte sverd under kransen. Ordensstjernen er i sølv og har åtte fasetterte tagger. Ordenskjedet har ledd bestående av Romanias riksvåpen vekselvis med ordenstegnet. Ordensbåndet er rødt med doble blå striper langs kantene.

Tildeling rediger

Utnevnelse av rumenske statsborgere skjer alltid til Stjerneordenens laveste grad, med mulighet for forfremmelse etter en viss minimumsperiode. Forfremmelse er avhengig av ytterligere utviste fortjenester. Personer som er tildelt Nasjonalordenen for trofast tjeneste kan ikke utnevnes til Stjerneordenen før etter minimum tre år. Ventetiden for den som er utnevnt til Den nasjonale fortjenstorden er minimum fem år. Ordenens storkors tildeles i hovedsak utenlandske statsoverhoder, men er også tildelt ledende internasjonale statsmenn, som FNs generalsekretær Kofi Annan, kirkeledere, og framtredende personer med tilknytning til Romania, som nobelprisvinneren George Emil Palade.

Det finnes begrensninger på antall utnevninger som kan foretas til Stjerneordenen: Det kan maksimalt utnevnes 10 til storkorsgraden, 80 til storoffiser, 160 til kommandør, 1000 til offiser og 2000 til ridder. Utnevnelser til utlendinger og i krigstid er unntatt disse begrensingene.

Nominasjon av rumenske borgere ligger til statsministeren, mens utenriksministeren kan forslå utlendinger. Ordenens stormester, presidenten, kan på selvstendig grunnlag utnevne et visst antall medlemmer.

Formelt investitur skjer normalt 1. desember. Ordensdagen er 10. mai, innstiftelsesdatoen.

Norske innehavere rediger

Kong Harald ble i 1999 tildelt Stjerneordenens storkors.

Kilder rediger

  • Rafal Heydel-Mankoo: «Romania» i Guy Stair Sainty og Rafal Heydel-Mankoo: World Orders of Knighthood and Merit, andre bind, Buckingham: Burke's Peerage, 2006, 1503–1506.

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata