Stirling-tall

Innen matematikk dukker stirlingtall opp i en rekke analytiske og kombinatoriske problemer. De er gitt sitt navn etter James Stirling, som oppdaget dem på 1700-tallet. To forskjellige tallsett har navnet: stirlingtall av første type og stirlingtall av andre type.