Stimulus-respons-teorien

S-R-psykologi, stimulus-respons-psykologi, fellesbetegnelse for psykologiske teorier hvor atferd blir betraktet som responser (reaksjoner) på bestemte stimuli.

Læring kan etter dette syn betraktes som dannelse av nye bånd (assosiasjoner) mellom S og R, indre psykologiske prosesser blir oppfattet som «mellomliggende variabler» mellom S og R og så videre. Av de klassiske S-R-teorier har særlig Edward L. Thorndikes «konneksjonisme», John B. Watsons og Clark L. Hulls behaviorisme, og Ivan Pavlovs og Vladimir Bekhterevs «refleksologi» hatt stor innflytelse.